pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Kontakt


CENTRALA:

(+381 11) 441-3555

DEKANAT:

direktni - (+381 11) 441-3166
lokal - 3166

Faks: (+381 11) 441-3505Adresa:
Poljoprivredni fakultet - Univerziteta u Beogradu,
Nemanjina 6, 11080,
Beograd - Zemun

PIB: 100198802
Žiro račun: 840-1872666-79
Dekan:
dr Milica Petrović
Dekan fakulteta
Tel. fiksni: 4413281;
Tel. lokal: 3281;
E-mail: office@agrif.bg.ac.rs

Prodekani:
dr Dušan Živković
Prodekan za finansije
Tel. lokal: 3273;
Tel. fiksni: 4413273;
E-mail: dule33@agrif.bg.ac.rs

dr Dušan Radivojević
Prodekan za nastavu
Tel. mobilni: 0656347552;
Tel. lokal: 3478;
E-mail: rdusan@agrif.bg.ac.rs

dr Zora Stevanović Dajić
Prodekan za nauku
Tel. lokal: 3191;
Tel. fiksni: 4413191;
E-mail: zoradajic@agrif.bg.ac.rs

Sekretar:
Bogdan Mladenović, dipl. pravnik
Tel. lokal: 3164;
Tel. mobilni: 063 8934 213;
Tel. fiksni: 4413164;
E-mail: bogdan@agrif.bg.ac.rs

Međunarodna saradnja i odnosi sa javnošću:
dr Katarina Šmakić
saradnik za odnose sa javnošću
Tel. mobilni: 063 1060438 ;
Tel. fiksni: 4413420;
Tel. lokal: 3420;
E-mail: public@agrif.bg.ac.rs
Instituti

Ratarstvo i povrtarstvo
Tel. direktni: 4413280
Tel. lokal:3280
Fax: 4413521
E-mail: crops@agrif.bg.ac.rs

Voćarstvo i vinogradarstvo
Tel. direktni: 4413314
Tel. lokal: 3314
Fax: 2199 805
E-mail: vocivin@agrif.bg.ac.rs

Zootehnika
Tel. direktni: 4413287
Tel. lokal: 3287
Fax: 3161 490
E-mail: insstoc@agrif.bg.ac.rs

Zemljište i melioracije
Tel. 4413288
Tel. lokal: 3288
Fax: 3161 352
E-mail: soilsc@agrif.bg.ac.rs

Fitomedicina
Tel. direktni: 4413408; 4413523
Tel. lokal: 3408
Fax: 4413501
E-mail: izbpfz@agrif.bg.ac.rs

Poljoprivredna tehnika
Tel. direktni: 4413451
Tel. lokal: 3451
Fax: 316 3317
E-mail: insageng@agrif.bg.ac.rs

Prehrambena tehnologija i biohemija
Tel. direktni: 4413315
Tel. lokal: 3315
Fax: 2199 711
E-mail: foodtech@agrif.bg.ac.rs

Agroekonomija
Tel. direktni: 4413460
Tel. lokal: 3460
Fax: 3161 730
E-mail: economy@agrif.bg.ac.rs


Službe

1. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Tel. 44 13 106
E-mail: pravna@agrif.bg.ac.rs

2. Služba za finansijske i računovodstvene poslove
Tel. 4413 104
E-mail: mjelena@agrif.bg.ac.rs

3. Studentska služba
Tel. 441 3101
E-mail: student-info@agrif.bg.ac.rs

4. Služba za tehničke i nabavne poslove
Tel. 4413 176
E-mail: aljuba@agrif.bg.ac.rs

5. Biblioteka sa dokumentacijom
Tel. 4413462
E-mail: biblio@agrif.bg.ac.rs

6. Služba za izdavačke poslove
Tel. 4413108
E-mail: print@agrif.bg.ac.rs

7. Služba za informacione tehnologije
Tel. 4413399
E-mail: webmaster@agrif.bg.ac.rs

Jedinica za internu reviziju