pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Osoblje

 

Nastavno: 282

Nenastavno: 192

Stručni saradnici: 49

Ukupno: 523

 

 
* Za pretraživanje izaberite Serbian(Latin) ili Serbian(Cirilic) tastaturu.
 
Nema rezultata za traženi kriterijum

Osoblje - zaposleni su lica koja su u radnom odnosu na Fakultetu. Nastavno osoblje (nastavnici i saradnici) na Fakultetu čine lica koja ostvaruju nastavni, naučni i istraživački rad. Nenastavno osoblje čine lica koja obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove.

Nastavno osoblje

Fakultet zapošljava nastavnike i saradnike koji svojom naučnom i nastavnom delatnošću omogućavaju ispunjenje osnovnih zadataka i ciljeva ustanove. Nastavno osoblje kompetentno ostvaruje studijske programe i ispunjava ostale radne obaveze. Broj nastavnika odgovara potrebama studijskih programa na svim nivoima studija koje ustanova realizuje. Ukupan broj nastavnika je dovoljan da pokrije ukupan broj časova nastave na studijskim programima koje ustanova realizuje, tako da nastavnik ostvaruje prosečno 180 časova aktivne nastave (predavanja, konsultacije, vežbe, praktičan rad i terenski rad) godišnje, odnosno 6 časova nedeljno. Angažovanje po nastavniku nije veće od 12 časova aktivne nastave nedeljno. Pri tom, od ukupnog broja potrebnih nastavnika više od 95% je zaposleno na Fakultetu sa punim radnim vremenom.

Broj saradnika odgovara potrebama ostvarenja studijskih programa. Ukupan broj saradnika je dovoljan da pokrije ukupan broj časova nastave na studijskim programima koje ustanova realizuje, a da pri tome svaki saradnik ostvaruje prosečno 300 časova aktivne nastave godišnje, odnosno prosečno 10 časova aktivne nastave nedeljno.

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnog osoblja odgovaraju tehničko-tehnološkom polju i nivou njihovih zaduženja. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktima Univerziteta u Beogradu i Fakulteta. Ispunjavanje uslova se dokazuje diplomama, objavljenim radovima, kao i evidencijom o pedagoškim kvalitetima i odgovarajućem profesionalnom iskustvu.

Fakultet obezbeđuje nastavnicima i saradnicima uslove za naučno i profesionalno napredovanje i razvoj, uslove za naučni i istraživački rad, učešće na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, prikupljanje potrebne literature, planiranje i izvođenje istraživanja.

Radi obezbeđenja kvaliteta nastavnog procesa Fakultet izvodi nastavni proces tako da na osnovnim studijama grupe za predavanja su do 180 studenata; grupe za auditorne vežbe do 60 studenata a grupe za laboratorijske i računarske vežbe ne prelaze 20 studenata. Za diplomske akademske - master studije nastavni proces se odvija na kvalitetan način s obzirom da grupe za predavanja ne prelaze 32 studenta, grupe za auditorne vežbe 16 studenata a grupe za laboratorijske i računarske vežbe ne prelaze 8 studenata. Na doktorskim studijama obezbeđen je rad u malim grupama i odvija se u istraživačkim laboratorijama Fakulteta.

Nenastavno osoblje

Poljoprivredni fakultet ima nenastavno osoblje koje svojim stručnim i profesionalnim radom obezbeđuje uspešnu realizaciju studijskih programa, kao i ostalih osnovnih zadataka i ciljeva visokoškolske ustanove. Nenastavno osoblje Fakulteta organizovano je u organizacionu jedinicu Stručna služba. Nenastavno osoblje učestvuje u radu i svih drugih organizacionih jedinica Fakulteta. Stručnom službom rukovodi sekretar fakulteta koji je diplomirani pravnik. U biblioteci Poljoprivrednog fakulteta stalno su zaposlena dva bibliotekara sa visokim obrazovanjem i dva knjižničara sa srednjom stručnom spremom. Studentska služba Fakulteta zapošljava pet referenata, jednog statističara, a rukovodilac Studentske službe ima visoko obrazovanje. Na poslovima informacionog sistema zaposleno je 5 izvršilaca, od kojih 1 sa visokim obrazovanjem.