pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Stručna služba


Sekretar fakulteta:
Bogdan Mladenović, dipl. pravnik
Tel. mobilni: 063 8934213
Tel. fiksni: 011 4413164
bogdan@agrif.bg.ac.rs

Referent stručnog veća:
Minja Dučić
Tel.: 011 4413331
minja@agrif.bg.ac.rs

Saradnik za odnose sa javnošću:
Katarina Šmakić
Tel. mobilni:063 1060438
Tel. fiksni: 011 4413420
public@agrif.bg.ac.rs

U okviru organizacione jedinice Stručna služba, obavljaju se pravni, kadrovski i opšti poslovi; finansijsko - računovodstveni poslovi; poslovi za potrebe studija; tehničko - nabavni poslovi; poslovi biblioteke sa dokumentacijom; izdavački, štamparski i drugi poslovi koji obezbeđuju uslove za nesmetano odvijanje nastavnog i naučnog rada na Fakultetu.
Zaposleni u organizacionoj jedinici Stručna služba se staraju da svojim stručnim i profesionalnim radom obezbede uspešnu realizaciju studijskih programa, osnovnih zadataka i ciljeva studijskih programa Fakulteta.
Unutršnja organizacija Stručne službe, konkretni poslovi i radna mesta utvrđuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.
Radom organizacione jedinice Stručna služba, osim Službe za finansijske i računovodstvene poslove, rukovodi sekretar fakulteta.
Radom Službe za finansijske i računovodstvene poslove rukovodi dekan, odnosno prodekan za finansije.
Šefovi službi neposredno organizuju rad svake pojedine službe.

Stručnu službu Fakulteta čine organizacioni delovi: